مدیریت رابطه عاطفی

بروزرسانی شده در ۲۵ خرداد ۱۳۹۹
مدیریت رابطه عاطفی
زمان مطالعه : 11 دقیقه 357 بازدید 0 نظر

به احساسات و عواطفی که در یک رابطه وجود دارد و از حس دوست داشتن نشات می گیرد ، رابطه عاطفی می گویند که بایستی مدیریت رابطه عاطفی را فرا گرفت . رابطه عاطفی اقسام مختلفی دارد می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد .

برای بررسی مدیریت رابطه عاطفی ابتدا لازم است تا به تعریف رابطه عاطفی بپردازیم و سپس جوانب ان را برسی کنیم ودراخر با نحوه مدیریت رابطه عاطفی اشنا شویم.

رابطه عاطفی چیست ؟

به احساسات و عواطفی که در یک رابطه وجود دارد و از حس دوست داشتن نشات می گیرد ، رابطه عاطفی می گویند که بایستی مدیریت رابطه عاطفی را فرا گرفت . رابطه عاطفی اقسام مختلفی دارد می توان به صورت زیر تقسیم بندی کرد .

رابطه عاطفی میان والدین و فرزندان، رابطه عاطفی میان فرزندان یک خانواده ، رابطه عاطفی میان دوستان ، رابطه عاطفی میان اقوام و آشنایان و مهمترین آنها رابطه عاطفی میان زن و شوهر .

حال که اقسام یک رابطه عاطفی را ذکر کردیم به بررسی هر یک می پردازیم .

 

رابطه عاطفی میان والدین و فرزندان :

رابطه عاطفی میان والدین و فرزندان کاملا محسوس و قابل لمس است ، به گونه ای که با کمی دقت در این مورد می توان به وجود این رابطه پی برد . برای درک بهتر این مسئله توجه شما را به مثال زیر جلب می کنم .

فرض کنید یکی از فرزندان احساس گشنگی یا تشنگی کند و این مسئله را به مادر خود اطلاع دهد . به نظر شما واکنش مادر چیست ؟ على القاعده مادر با کمال میل مقداری غذا با آب برای فرزندش تهیه کرده و به او می رساند. این باور که رابطه عاطفی در رفتارهایی نظیر بوسیدن و در آغوش کشیدن خلاصه می شود باور درستی نیست . بیان احساسات بین دو نفر صرفا به کلمات خلاصه نمی شود گاهی تهیه یک لیوان آب هم می تواند به نوعی بیان احساسات باشد .

در این مثال به وضوح می توان وجود این رابطه عاطفی را حس کرد . حال به مثال زیر توجه کنید .

فرض کنید مادر پس از زحمات فراوان و تهیه یک وعده غذایی برای اعضای خانواده و صرف غذا مشغول جمع کردن سفره یا شستن ظرف ها می شود که در این حین فرزندان از مادر خود برای تهیه غذا تشکر می کنند و یا پس از صرف غذا در جمع کردن و شستن به مادر خود کمک می کنند. هر یک از این کارها نوعی ابراز احساسات به شمار می رود که به خوبی وجود این رابطه احساسی میان والدین و فرزندان را نشان می دهد .

رابطه عاطفی میان فرزندان یک خانواده :

همانطور که رابطه عاطفی میان والدین و فرزندان را بررسی کردیم با کمی دقت می توان به وجود رابطه عاطفی میان خواهرها و برادرها در خانواده نیز پی برد . برای درک بیشتر آن به مثال زیر توجه کنید .

خانواده ای را در نظر بگیرید که تعداد فرزندان در آن ها زیاد است . فرض کنید والدین در منزل نباشند و خواهر کوچک در حین سرگرمی و بازی خود جراحتی به خود وارد می کند . در این وضعیت برادر بزرگ سریعا او را به یک مرکز درمانی می رساند و پس از درمان و پانسمان خواهرش چه بسا او را مذمت و نکوهش کند . نکته قابل توجه در این مثال این است که شاید برادر بزرگتر با تندی با خواهرش برخورد کرده است اما وقتی پای سلامتی خواهرش در میان است همه چیز را تعطیل کرده و فقط به درمان او می اندیشد .

همانطور که گفته شد رابطه عاطفی صرفا بیان کلمات نیست و می تواند در اعمال و رفتار نیز نمایان شود . در مثال بالا نیز می بینید با وجود تندی برادر اما یک دوست داشتن خاصی بین او و خواهرش وجود دارد که سبب شد درمانش را به هرکاری ترجیح دهد . بنابراین دقت کنید که دوست داشتن به کلمات محصور نمی شود و اصل دوست داشتن در رفتار و اعمال وجود دارد .

رابطه عاطفی میان دوستان :

رابطه دوستی معمولا با احساسات آمیخته می شود . چه این رابطه بین پسران باشد چه دختران ، هریک به گونه ای با عواطف و احساسات درگیر می شوند . برای درک بهتر از این موضوع و دانستن و پی بردن به رابطه عاطفی میان دوستان برای هر یک از دختر و پسر مثالی ارائه می شود .

رابطه عاطفی میان دوستان دختر :

دو دوست دختر که در سنین مدرسه به سر می برند را تجسم کنید . فرض کنید یکی از آن ها در مدرسه به همراه خود مقداری خوراکی آورده است و آن را با دوست خود تقسیم می کند . این کار نوعی محبت است که معمولا می توان در میان دختران دید.

رابطه عاطفی میان دوستان پسر :

دو دوست پسر را تصور کنید که با یکدیگر در خیابان راه می روند . حال تصور کنید شخصی مهاجم به یکی از آن ها هجوم می آورد و به قصد دعوا با او گلاویز می شود . در این صورت دوستش بدون درنظرگرفتن علت به کمک دوست خود می رود . این حمایت نوعی دوست داشتن محسوب می شود که میان پسران رایج است.|

همان طور که در مثال های بالا دیدید احساسات صرفا در گفتار خلاصه نمی شود و در رفتار و اعمال نیز قابل مشاهده است .

رابطه عاطفی میان اقوام و آشنایان :

همانطور که رابطه عاطفی میان اعضای یک خانواده وجود دارد این رابطه میان اقوام ، فامیل و آشنایان نیز وجود دارد . بدین منظور به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید فردی در فامیل دچار مشکل مالی شدید شده است . به طور مثال دختری دم بخت دارد که پول لازم برای تهیه جهزیه اش را ندارد . به همین خاطر تمام فامیل برای کمک به وی مبلغی را تهیه و به وی قرض می دهند تا آن فرد بتواند از پس هزینه های جهزیه بربیاید . این کمک که از سوی فامیل به شخص می رسد نوعی رابطه عاطفی محسوب می شود زیرا همه بسیج شدند تا مشکلی از روی دوش فردی از فامیل که دچار مشکل شده است بردارند و این مسئله از دوست داشتن میان اعضای فامیل نشات می گیرد . یکدیگر را دوست دارند و به یکدیگر بدون چشم داشتی صرفا از روی دوست داشتن و حس عاطفی بینشان کمک می کنند .

رابطه عاطفی میان زن و شوهر

مهمترین نوع رابطه عاطفی ، رابطه عاطفی میان زن و شوهر است . این قسم از رابطه نسبت به اقسام دیگر رابطه عاطفی پیچیده تر و مهم تر است . تقویت و مدریت رابطه عاطفی میان زن و شوهر می تواند به نشاط و شادابی روحیات یک خانواده کمک کند .

همانطور که در بخش های مختلف رابطه عاطفی بررسی شد ، در رابطه عاطفی میان زن و شوهر نیز صرفا به کلمات خلاصه نمی شود و وسعت آن فراتر از کلمات است . به منظور درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید:

• فرض کنید در یک روز تعطیل کاری که مرد در خانه است و همسرش مشغول کارهای خانه ، در انجام امور خانه کاری را قبول کرده وانجام دهد. این خود نوعی ابراز احساسات محسوب شده زیرا مرد از روی دوست داشتن همسرش حاضر شده در روز استراحت خود به او کمک کند.

• فرض کنید زنی در حین آشپزی انگشت خود را زخم کرده است و همسرش به جای سرکوفت زدن به پانسمان دست او بپردازد . این کار نیز نوعی ابراز عاطفه از سوی مرد تلقی می شود . زیرا دوست داشتن همسرش سبب شده است تا او این کار را انجام دهد وساده از این قضیه نگذرد .

 • فرض کنید مردی که صبح زود باید به سرکار برود وقتی که از خواب بیدار می شود همسرش را در کنار میز صبحانه آماده می بیند .این نیز نوعی ابراز احساسات از سوی زن به شمار می رود . زیرا دوست داشتن همسرش او را به سحرخیزی و انجام این کار مجاب کرده است .

همانطور که در مثال ها ذکر شد ، رابطه عاطفی صرفا بیان کلمات احساسات نیست و می تواند در رفتار و اعمال نیز مشاهده شود .

حال که با انواع رابطه عاطفی آشنا شدیم به پیامد عدم مدیریت رابطه عاطفی به صورت صحیح نیز اشاره می کنیم .

اگر روابط عاطفی میان افراد به درستی مدریت نشود ، ممکن است سبب دور شدن آن ها از یکدیگر به مرور زمان شود . به گونه ای که زن و شوهر دچار اختلاف و دعوا و مشاجره های طولانی می شوند ، فرزندان با گذشت زمان نسبت به یکدیگر سرد شده و تمایلی به دوست هم ندارند با این حس میان آن ها ضعیف می شود . دوستان از حال یکدیگر با خبر نمی شوند و رابطه دوستی آن ها ضعیف و یا از بین می رود و در میان قوم و خویش و فامیل و آشنایان نیز به مرور زمان ترک رحم صورت می پذیرد .

همانطور که ملاحظه می شود مدیریت رابطه عاطفی میان افراد می تواند به افزایش صمیمیت بین آن ها کمک شایانی بکند .

 

 

 

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و تخفیف های ویژه در ایمیل خود با خبر شوید...
طراحی فروشگاه اینترنتی